Incompany Training

Waar gebeld wordt, weet ik winst te BELhalen!

Een incompany training van Het BELmeisje is een succesvolle investering als je deze behoefte(n) hebt:

Opsporen van de blinde vlekken, zodat je een optimalisatieslag kunt uitvoeren.

Substantieel verbeteren van de klantreis, zodat je met minder moeite meer verdient.

Vergroten van het werkplezier van je medewerkers, zodat je klanten je fans worden.

Mijn trainingen zijn erop gericht de mindset van jouw medewerkers te (k)raken. Daarbij ontdekken ze hun persoonlijke BELemmeringen. Bovendien vullen ze hun professionele gereedschapskist met nieuwe technieken.

En dit zijn de resultaten:

  • Positieve inzichten waarbij het team weer denkt in mogelijkheden en kansen.
  • Stijging van het werkplezier door het behalen van resultaten.
  • Persoonlijke groei en krachtiger team dankzij een (h)echte samenwerking.
  • Stijging klantentevredenheid door een grotere betrokkenheid.
  • Professionalisering vakmanschap door optimalisatie interne en externe BELnadering.

Valt er bij jouw organisatie nog iets te winnen?

Is jouw klantreis al op alle vlakken first class? Of het nu je salesteam betreft, de afdeling incasso, planning of facilitair. Van recruiters tot de debiteurenadministratie; waar gebeld wordt BELhaal ik winst.

Een incompany training start altijd met een persoonlijke kennismaking. Je vertelt daarin welke verandering je wilt realiseren. Als we overtuigd zijn van mijn meerwaarde voor jouw organisatie, ontvang je van mij een duidelijke overeenkomst van opdracht voor de startfase.

Ja, er valt bij ons nog iets te winnen

Ik zie, ik zie… [startfase]

Deze fase bevat de volgende vaste elementen.

1. Introductie (draagvlak creëren)

Samenwerken met Het BELmeisje staat voor investeren in de persoonlijke groei en ontwikkeling van jullie medewerkers. We voorkomen dat er tijdens de observatiedagen sociaal wenselijk gedrag wordt vertoond. Daarom introduceren we samen wat de medewerkers mogen verwachten. Dat maakt deze introductiedag waardevol want dit creëert een positief draagvlak. Onmisbaar zelfs; hier leggen we de fundering van wederzijds vertrouwen. Dat is dé basis van onze samenwerking.

2. Observeren (nullijn vaststellen)

Ik infiltreer op een positieve manier en word één van jullie. Ik loop mee om de (huidige) werkwijze van de medewerkers te observeren. Ik interview de medewerkers individueel, zodat ik inzicht krijg in hun DNA, gedrag én communicatiestijl. Waar lopen zij momenteel tegenaan? Wat zijn hun persoonlijke leerdoelen? Wat kan volgens hen beter? Hierbij neem ik zowel het werkproces als de huidige klantenreis onder de loep. En kijk ik zowel naar het team als naar de individuen.

Naast deze feitelijke observatie ontvang je ook aanvullende vragen, zodat ik een compleet beeld heb van jullie huidige werkwijze. Die werkwijze vormt het vertrekpunt van het eventuele trainingsprogramma.

3. Impact-analyse en verbeterkansen (optimalisatie)

Na de individuele – en teamobservaties presenteer ik mijn impact-analyse. Daarbij betrek ik ook jullie aanwezigheid op social media. Ik communiceer mijn bevindingen en voorzie je van een tactisch en strategisch optimalisatie-advies.

Jullie hebben nu de keuze. Ga je zelf aan de slag met het tactisch en strategisch optimalisatie-advies? Of zetten we samen die extra stap: Optimaliseren met Het BELmeisje ->>

Win, winners, winst [optimalisatiefase]

Deze fase bevat twee vaste elementen.

1. Anders denken, samen doen (implementatie veranderingen)

Het bijzondere van mijn professionele ondersteuning, is dat ik demonstreer welke nieuwe mogelijkheden er zijn. Daarbij besteed ik ook aandacht aan het individu, omdat we allemaal onze eigen persoonlijke BELemmeringen kennen. Ook is er veel aandacht voor positief feedforward geven aan elkaar. Het is erg belangrijk om als team elkaar te versterken. Feedforward geven en ontvangen is daarbij onontbeerlijk. We werken altijd samen naar een gezamenlijk doel.

2. Doen en blijven doen (borging veranderingen)

Het aanleren van nieuw gedrag heeft tijd nodig. Dat betekent dat na de eerste implementatie van de veranderingen deze ook geborgd dienen te worden. Dit doen we door middel van evaluatiebijeenkomsten of zoals ik ze liever noem: energieboosts. We staan stil bij de successen die al zijn behaald en bij de kansen die er nog liggen. Iedereen krijgt de mogelijkheid om aan te geven waar nog extra ondersteuning nodig is. Ook is er volop ruimte voor het stellen van vragen.

Altijd passend, WINST gegarandeerd

Afhankelijk van het gewenste resultaat en de hoeveelheid veranderingen kan een korter of langer traject worden besproken. Uit de praktijk blijkt, dat de meeste deelnemers de voorkeur geven aan een jaartraject. Een en ander is natuurlijk ook afhankelijk van het budget dat je vrijmaakt voor het aanleren en borgen van de gedragsveranderingen. Wat je ook kiest; WINST is gegarandeerd!

 

Ja, wij gaan voor WINST

Dit zeggen anderen over hun incompany traject

Coface College

Claudia heeft in ons Coface College meerdere beltrainingen verzorgd en daarna gecoacht tijdens onze huntingdays. De energie die ze uitstraalt, de onconventionele aanpak en haar enthousiasme zijn aanstekelijk. Out of box? Nee, er is geen box bij Claudia! Uit je comfortzone? Jazeker, dat krijgt ze bij iedereen voor elkaar. Als je beweging wilt in je organisatie, de telefoon als je beste vriend wilt gaan zien en bovenal een leerzame en leuke dag wilt hebben, dan ben je bij Claudia aan het juiste adres. Wat een heerlijk mens! 

UWV Werkplein Twente

Claudia heeft met haar energie, kennis en kunde, maar vooral door te doen, ons team in Twente in beweging gebracht. Door haar training en directe en persoonlijke benadering, zien onze adviseurs het plezier en het nut van bellen weer.

 Overtuigd?

Neem contact op met Het BELmeisje